۱۳:۵۱ - پنجشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۹

 دانشجویان متقاضی استفاده از کلاسهای تقویتی وحل تمرین درنیمسال دوم 94-93هرچه سریعتر جهت دریافت نامه به امورشاهد ویثارگران مراجعه نمایند.


 
 
 با توجه به طرح تقویت بنیه علمی دفترامورشاهدوایثارگران درنظردارد جهت انجام کلاس های تقویتی ازدانشجویان مقاطع کارشناسی ارشدودکترا که توانایی تدریس در دروس مختلف گروههای فنی وریاضی دارند دعوت به همکاری مینماید .لذا دانشجویان متقاضی میتوانند به دفترامورشاهدوایثارگران واقع درسایت فلسطین ساختمان اداری طبقه همکف  مراجعه نمایندویابا شماره تلفن:42253046-086تماس بگیرند.
بسمه تعالی


دانشجویان متقاضی استفاده ازکلاسهای تقویت بنیه علمی در نیمسال اول 94-93هرچه سریعتر جهت ثبت نام ومشخص کردن دروس مورد نظر خود به دفتر شاهد وامور ایثارگران مراجعه نمایند.


بسمه تعالی
 
 
 
 در راستای تحقق فرمان تاریخی حضرت امام (ره)مبنی بر لزوم رسیدگی به امور تحصیلی یادگاران
 معزز شاهد و با توجه به استقبال روز افزون همسران و فرزندان شاهد و ایثارگران محترم برای ادامه
 تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی تسهیلاتی در نظر گرفته شده است که ذیلا" ذکر میگردد .

" لذا لازم است قبلا" تعریفی از این واژه ها داشته باشیم" .

 واژه شاهد:

 -فرزند و همسر (شهید ، جاوید الاثر ، جانبازن 50درصد و بالاتر )

 ایثارگر :

 -رزمنده ای که حداقل 6ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشد .

 -جانبازی که حداقل 25درصد جانبازی داشته باشد .

 -آزاده ای که حداقل 6 ماه سابقه اسارت داشته باشد .

 تسهیلات متعلقه به جامعه شاهد و ایثارگر در بخشهای آموزشی -فرهنگی و پژوهشی ارائه میگردد .عدم محاسبه نمرات مردودی در میانگین ترمی

فرزند و همسر شهید
جانبازان 50درصد و بالاتر
و همسر و فرزند آنان و آزاده و فرزندان

 جانبازان 25 درصد تا 49 درصد

 کلیه نمرات مردودی در میانگین ترم و کل 
محاسبه نشود و بلا اثر در کارنامه ثبت 
گردد ومجددا" آنرا در یکی از نیمسالهای 
بعدی تکرار نماید تا نمره قبولی کسب 
نماید .

جانبازان 25درصد تا 49 درصد حداکثر تا 5 درس

در طول تحصیل 

 معادلسازی
استفاده از ماده 55
سایر

 فرزند شهید
استفاده از ماده 55

 کلیه نمرات 10 و بالای 10 و (مجاز به
استفاده از ماده 55 در یکی از واحدهای
شهر تهران )

 سایر تسهیلات

 جانباز قطع نخاع ،نابینا و  70 درصد به بالا

 

1- معاف از حضور در کلاس

2- درس را به صورت معرفی به استاد

3- از منشی در جلسه استفاده
     کنند

4 - امتحان پایان ترم به صورت
   شفاهی توسط اساتید برگزار
   شود


 همچنین جهت ارتقاء بنیه علمی دانشجویان ایثارگر هر نیمسال کلاسهای تقویتی توسط اساتید متعهد برگزار میگردد .

 همچنین تلاش میشود تا با حضور فعال دانشجویان متقاضی و همکاری دانشجویان ممتاز شاهد و ایثارگر

 هسته های علمی راه اندازی و فعال گردند .

 -از دیگر برنامه های دفتر امور شاهد و ایثارگران برگزاری اردوهای علمی - فرهنگی می باشد که در صورت
 
 تامین بودجه به صورت هر نیمسال یا به صورت سالانه برگزار میگردد .

حضور فعال شما عزیزان شاهد و ایثارگر می تواند راه حصول به اهداف این مجموعه را سهل تر گرداند که 
  همانا رسیدگی بهتر و بیشتر به امور شاهدان و ایثارگران می باشد .
به امید موفقیت وپیروزی شما عزیزان در تمامی عرصه های زندگی